De term exploded view is een term die vooral veel voorkomt in de onderdelen documentatie. Deze term is ontstaan omdat een dergelijk tekening oogt als een ‘explosie’ van onderdelen. Hoewel de term ‘exploded view’ vanuit dit oogpunt niet onlogisch is, klopt het niet met de werkelijkheid. 

Een explosie suggereert chaos; een exploded view is juist een heel strak geregisseerde voorstelling van zaken. Uit een goede exploded view is namelijk af te leiden waar de separate onderdelen in de samenstelling thuis horen. Ze zijn dan in montagevolgorde gepositioneerd. Vaak wordt een exploded view ook gebruikt als hulpmiddel bij het (de-)assembleren van diverse onderdelen. 

Een ander aspect waar rekening mee moet worden gehouden bij het vervaardigen van zo een animatie is dat niet alle onderdelen lukraak als separaat item weergegeven moeten worden. Bij de onderdelen documentatie is elk onderdeel voorzien van een index nummer, dat vervolgens weer verwijst naar een onderdeel- of bestelnummer. Niet elk separaat onderdeel kan als zodanig besteld worden. Sommige onderdelen worden alleen in ‘sets’ verkocht. Dit is a.h.w. een subsamenstelling van het geheel. Bij het vervaardigen van de zo een animatie moet er dus goed op worden gelet welke onderdelen samengesteld moeten worden weergegeven en welke apart. 

Verder is het belangrijk dat he niet te veel onderdelen bevat. Er van uitgaande dat zo een view wordt geraadpleegd vanaf een scherm, is het niet raadzaam om veel meer dan 30 onderdelen af te beelden. In dat geval is het beter om de tekening op te splitsen.