Rond de eeuwwisseling nam de 3D-technologie een grote vlucht. Omdat deze technologie ook qua budget binnen het bereik kwam van veel MKB bedrijven, werd in vrij korte tijd het engineeringsproces omgezet van 2D- lijntekening naar 3D-modellen. 

Dit bood uiteraard veel voordelen in dit engineeringsproces. Vanuit die gedachte kwam ook het beeld naar voren dat de beelden die door de 3D-software gegenereerd werden, ook konden worden gebruikt voor instuctie-manuals en persdocumentatie. Op die manier konden, zo werd geredeneerd, veel kosten worden bespaard. 

Echter, de werkelijkheid bleek anders. In vergelijking met de 3D-schermafbeeldingen geeft een lijntekening toch veel meer duidelijkheid. Zo is er in ieder geval veel meer contrast; dit is vooral bij tekeningen met een grote mate van detaillering een groot voordeel.

Daarbij geeft een lijntekening veel mogelijkheden om de leesbaarheid te vergroten. Zo kunnen bepaalde  onderdelen geaccentueerd worden door deze af te beelden in een andere lijndikte of andere kleur. Ook kan er op bepaalde onderdelen worden ingezoomd door ze groter af te beelden. 

Verder is het gebruik van pijlen en andere symbolen in een lijntekening veel eenvoudiger in te passen. 

Een ander voordeel van een lijntekening is dat je daarmee iets af kunt wijken van de werkelijkheid. Onderdelen die voor een bepaalde instructie-tekening niet van belang zijn, kunnen eenvoudig worden weggelaten, waardoor de boodschap duidelijker naar voren kan worden gebracht.