De term Vector Formaat zegt eigenlijk niets meer of minder dan dat de afbeelding opgebouwd is uit lijnen; dit in tegenstelling tot een bitmap formaat (zoals een foto of een gescande afbeelding) die uit pixels bestaat. 

Het verwerken van een afbeelding in vector formaat in een grafisch proces vereist dan ook een andere aanpak. Aangezien de afbeelding uit lijnen bestaat kan deze in feite oneindig worden vergroot zonder dat er kwaliteitsverlies ontstaat. Dat betekent wel dat eventuele aanpassingen of wijzigingen in een dergelijke afbeelding moet gebeuren in een softwarepakket dat ook op afbeeldingen in vector formaat gebaseerd is, zoals Adobe Illustrator. Wordt een vectorafbeelding geopend in een programma zoals Photoshop (dat gebaseerd is op pixelformaten), dan wordt deze automatisch omgezet in een pixelformaat, dan verliest het alle voordelen van het vector formaat. De kwaliteit wordt vanaf dat moment namelijk bepaald door de resolutie en afmeting waarin de afbeelding in Photoshop is geopend. Sowieso wordt de weergave van de afbeelding dan in een document minder scherp; dat effect wordt nog eens versterkt op het moment dat de afbeelding groter moet worden afgebeeld. Ook is een illustratie, die is omgezet naar een pixelafbeelding veel lastiger te wijzigen. 

Conclusie: mocht een afbeelding in vector formaat gebruikt worden in en grafisch proces, let er dan op dat deze niet geopend wordt in een softwarepakket dat gebaseerd is op pixel formaten, zoals Photoshop!