Bij het vervaardigen van een animatie wordt regelmatig gebruik gemaakt van een storyboard. Zeker bij het vervaardigen van complexe producties met diverse verschillende scènes kan een storyboard van veel waarde zijn. Door een storyboard te maken wordt in grote lijnen duidelijk gemaakt hoe de animatie eruit gaat zien.

In het storyboard komen een aantal aspecten aan de orde: Allereerst wordt met behulp van schetsen en/of screenshots aangegeven hoe het beeld van de animatie eruit gaat zien. Dit is uiteraard een stilstaand beeld, dus daarbij moet ook een beschrijving worden gegeven welke bewegingen in de desbetreffende scène te zien zijn. Behalve het omschrijven van de specifieke bewegingen kan ook aanvullende informatie vermeld worden, bijv. over de boodschap die overgebracht moet worden of de sfeer die de animatie moet uitstralen.

Behalve het beeld is audio ook een belangrijke factor. Zeker bij een technische animatie wordt vaak gebruik gemaakt van een voice-over. De tekst die de voice-over moet gaan uitspreken wordt ook in het storyboard vermeld.

Het belang van het uitschrijven van de complete voice-over tekst moet niet onderschat worden. De voice-over bepaalt nl. in grote mate het tempo van de animatie. Als bekend is welke tekst moet worden uitgesproken en hoe lang het uitspreken van die tekst duurt, is ook bekend hoe lang de scene gaat duren. Daarmee wordt dan tijdens maken van de animatie rekening gehouden. Het gebeurt nl. regelmatig dat deze tekst pas achteraf geschreven wordt. Vaak blijkt deze dan niet synchroon te lopen met de animatie; de lengte/snelheid van de animatie moet dan aangepast worden. Dit is een bewerkelijk proces.

Kortom: Het vervaardigen van een goed en volledig storyboard kan grote waarde hebben bij het vervaardigen van een animatie.