Elke animatie is opgebouwd uit een groot aantal beeldjes; dit worden ‘frames’ genoemd. De hoeveelheid frames hangt uiteraard af van de lengte van de animatie en de ‘frame-rate’; dit is het aantal frames per seconde. Hoewel er verschillen zijn in de frame-rates die gebruikt worden, is de meest voorkomende frame-rate 25 frames per seconde. Dit betekent dat elke minuut 1500 frames bevat.

Bij een animatie moeten deze frames allemaal uitgerekend worden. De tijd die het kost om een frame uit te rekenen hangt uiteraard af van de rekencapaciteit van de computer, maar ook andere factoren spelen een rol.

Allereerst het aantal pixels waaruit een frame bestaat. De resolutie van de beelden is de laatste jaren behoorlijk verhoogd. Daar waar 20 jaar geleden nog animaties werden vervaardigd in een beeldverhouding van 640 x 480 pixels, is het meest voorkomende beeldformaat nu Full HD: 1920 x 1080 pixels. De ontwikkeling is ook gaande naar ‘4K’ beeldscherm formaat (4 x Full HD): 3840 x 2160 pixels.

Daarnaast wordt bij het uitrekenen, het ‘renderen’ van de frames gekozen voor een bepaalde beeldkwaliteit. Hoe hoger de kwaliteit, des te langer de render tijd. Door te kiezen voor de allerhoogste kwaliteit kan het uitrekenen van een frame uren gaan duren. Daarom wordt vaak gekozen voor een iets mindere kwaliteit, (die slechts in geringe mate afwijkt van het hoogste kwaliteitsformaat), waardoor de render tijd aanzienlijk teruggebracht kan worden.

De derde factor die bepalend is voor de render tijd is hetgeen er in beeld gebracht wordt. Op het moment dat er ingezoomd wordt op een complexe machine, vereist dat meer render tijd dan wanneer dezelfde machine vanaf grote afstand in beeld gebracht wordt.

Een rendertijd voor een frame die als acceptabel beschouwd wordt is 10 à 15 minuten. Dat betekent dat het uitrekenen van een minuut animatie – 1500 frames – tussen de 240 en 375 uur aan rekentijd kost. Door een groot aantal computers in te zetten die 24/7 frames kunnen renderen, is het toch mogelijk om de frames van de animatie in een redelijke tijd te renderen. 

 

Waarschijnlijk blijft de tijd die het kost om de frames voor een animatie te renderen altijd een issue. De computer worden weliswaar steeds sneller, maar de eisen aan de beeldkwaliteit worden ook steeds hoger. Concluderend zou je kunnen zeggen dat door de toenemende rekenkracht van de computers er in hetzelfde tijdsbestek steeds mooiere animaties gemaakt kunnen worden.