3D animatie laten maken

De  stap van 3D-afbeeldingen naar 3D-animaties laten maken is een logische: er wordt in feite beweging toegevoegd aan de fotorealistische 3D-beelden. In een 3D-animatie is veel meer mogelijk dan bij traditionele videotechnieken. Zo kan de camera op letterlijk elke denkbare plek worden gepositioneerd, zonder dat fysieke beperkingen die wel gelden bij video. Ook kunnen bepaalde onderdelen transparant worden gemaakt, zodat uw product op een unieke manier in beeld kan worden gebracht.

Verder is het uiteraard mogelijk om een product 360° rond te laten draaien, zodat elke invalshoek gevisualiseerd kan worden. De mogelijkheden m.b.t. de belichting, en gebruik van kleuren en materialen is vrijwel onbeperkt. Mocht dit wenselijk zijn, dan kunnen vormen, kleuren, materialen en belichting achteraf nog worden aangepast.

Bel ons voor vrijblijvend advies!
0348 415 619

Vanwege de extra mogelijkheden die de 3D animatie laten maken biedt, wordt deze in de techniek steeds meer gebruikt. Dit gebeurt vaak voor promotionele doeleinden, maar 3D animaties lenen zich ook goed voor instructieve toepassingen. Door de ontwikkeling van de software, waarmee de animaties worden gemaakt, worden de beelden steeds realistischer: vaak beseft de gemiddelde kijker niet eens dat hij naar een animatie zit te kijken, en niet naar een video-opname.

Voorbereiding 3D animatie laten maken.

Bij het maken van een 3D animatie is een goede voorbereiding uiterst belangrijk. Daarbij moet goed worden nagedacht over de boodschap de animatie moet brengen. Op basis van deze boodschap kan dan een verhaallijn (script) worden vervaardigd. Hierin wordt exact omschreven wat de animatie in beeld moet brengen, op welke wijze, en in welke volgorde. Daarbij moeten wel een aantal scherpe keuzes gemaakt worden; om de aandacht van de kijker vast te houden, moet een animatie eigenlijk niet al te lang duren. 

Is de verhaallijn eenmaal vastgesteld, dan kan ook een storyboard opgesteld worden. In het storyboard staat gedetailleerd omschreven hoe de animatie er uit moet gaan zien. Dit wordt verduidelijkt  door middel van eenvoudige gerenderde beelden of schetsen. ook de timing maakt onderdeel uit van het storyboard. Als er gebruik gemaakt wordt van een voice-over, worden de in te spreken teksten ook in het storyboard vermeld. 

Ook bij het opstellen van een voice-over is het belangrijk om keuzes te maken: de beelden van de animatie moeten qua timing passen bij de gesproken tekst. Bij een voice-over tekst die te lang is bestaat het gevaar dat de animatie zijn dynamiek kwijt raakt. Het geheel oogt dan traag en wordt voor de kijker minder interessant. 

Verder is het belangrijk om niet te veel dingen tegelijkertijd in beeld te brengen. Als de kijker wordt geconfronteerd met een ‘overkill’ aan informatie, bestaat het gevaar dat de boodschap niet goed overkomt. Concluderend: Zorg voor een goede verhaallijn, schrijf een korte en bondige voice-over tekst en vermijd overbodige informatie. 

Nadat de verhaallijn vastgesteld is en het storyboard is vervaardigd kan begonnen worden met de creatie van de animatie-beelden. Bij technische animaties is het daarbij belangrijk welke 3D-informatie beschikbaar is. Dit is nl. belangrijk voor de kostprijs van de animatie. Als er geen 3D-modellen beschikbaar zijn, dan kunnen deze uiteraard vervaardigd worden, maar dat zorgt voor aanzienlijke extra kosten. 

De 3D-modellen die in de animaties gebruikt worden zijn meestal vervaardigd door de afdeling Engineering. Het gaat hierbij vaak om vertrouwelijke informatie; daar wordt door Technisch Bureau Lindhout zeer behoedzaam mee omgegaan. Het ondertekenen van een NDA (Non-Disclosure Agreement) is voor ons dan ook geen enkel probleem.

Op het moment dat we beschikken over de 3D-modellen, worden deze omgezet naar het gewenste bestandsformaat. Vervolgens worden aan de 3D-objecten de juiste kleuren en materialen toegekend. In feite krijgen de 3D-bestanden, die zijn gemaakt t.b.v. de productie, een nieuwe bestemming: als basis voor de animatie.

3D animatie laten maken

Als alle benodigde informatie is verzameld kunnen de bewegingen in de animatie worden toegevoegd. Dit zijn enerzijds bewegingen van de 3D-objecten zelf, en anderzijds camerabewegingen. Een goede combinatie hiervan is essentieel voor het maken van een duidelijke en dynamische animatie. Het is belangrijk om hier veel aandacht aan te schenken.

Als alle (camera-) bewegingen zijn ingesteld, kan gestart worden met het ‘berekenen van de animatie’, ofwel het renderen van de individuele frames. Elke seconde in de animatie bevat 25 frames; per minuut zijn dit dus 1500 frames. Dit vraagt veel processorkracht. Daarom beschikken wij intern over een netwerk van krachtige werkstations, waarmee de animaties in afzienbare tijd kunnen worden berekend.

In het geval dat er over bepaalde scenes nog twijfels zijn, is het ook mogelijk om hiervan ‘pre-renders’ te maken. Dit zijn renders van beperkte resolutie die minder rekenkracht vragen. Op deze manier is het mogelijk om een ‘preview’ van de animatie te maken die beoordeeld kan worden. Daarna kunnen dan de definitieve HD beelden gerendeerd worden.

Op het moment dat alle frames uitgerekend zijn, kan gestart worden met de eindmontage. In deze fase worden de diverse scenes aan elkaar gekoppeld, en worden overgangseffecten en logo’s toegevoegd. Ook de audio-effecten in de vorm van achtergrondmuziek of voice-over teksten worden in deze fase aan de animatie toegevoegd. Uiteraard is het ook mogelijk om ondertiteling aan te brengen.

Hierna wordt het definitieve bestand aangemaakt. Dit is vaak een MP4 formaat, maar andere bestandsformaten, zoals MOV en WMV zijn uiteraard ook mogelijk. De resolutie van de animaties is standaard Full HD: 1920 x 1080 pixels. Indien gewenst kunnen we ook animaties uitvoeren in een andere beeldschermverhouding of in een nog hogere resolutie, zoals 4K. Dit zijn uiteraard wel wensen die van te voren bekend moeten zijn; Als alle frames gerendeerd zijn, ligt het beeldschermformaat min of meer vast.

Meer informatie?

Wilt u eens met ons van gedachten wisselen om een 3d animatie te laten maken? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak op 0348 415619.