In animaties wordt vaak gebruik gemaakt van een voice-over. Door middel van een voice-over kan de boodschap van de animatie nog beter naar voren gebracht worden.

Het belang van een goede stem wordt regelmatig onderschat. Om kosten te besparen wordt er soms voor gekozen om zelf de teksten maar in te spreken. Dit is zelden een verstandige keuze. Een goede professionele voice-over geeft de animatie absoluut een meerwaarde. Een voice-over die niet duidelijk spreekt of amateuristisch klinkt brengt het eindresultaat van de animatie grote schade toe.

Er is een ruime keuze in opname stemmen op het internet te vinden. De meeste bedrijven die deze dienst aanbieden hebben van elke stem audiobestanden op de website geplaatst, zodat de klant zelf kan bepalen welke stem hij het meest geschikt acht. Deze stemmen worden aangeboden in een groot aantal talen; soms wordt er zelfs onderscheid gemaakt in verschillende dialecten binnen een taal.

In het totale budget van de animatie vallen de kosten voor de voice-over mee; de kosten hiervoor bedragen meestal slechts enkele honderden euro’s.

Omdat een voice-over tekst in de laatste fase van het proces nog wel eens gewijzigd wordt, is het verstandig om de tekst pas achteraf in de laten spreken. Om toch de timing van de animatie goed in te kunnen schatten, kan in eerste instantie gebruikt worden gemaakt van een door de computer gegenereerde stem. Op deze manier kan alvast de lengte van de audio-fragmenten worden vastgesteld. Zijn de beelden van de animatie eenmaal afgerond, dan kan de definitieve voice-over ingesproken en gemonteerd worden.

Het kan nuttig zijn om in de tekst hier en daar wat korte pauzes in te lassen. Hierdoor ontstaat wat ruimte die nodig kan zijn als er nog een voice-over in een andere taal toegevoegd moet worden.